Bewoners pagina’s

Kindvriendelijkheid

 

KiSS 3.0  Kinder Straat Scan (vragenlijst)
en Childstreet2009 (naslagwerk)

De kinder straat scan KiSS is een methode om vast te stellen hoe kindvriendelijk uw straat is. Aan de hand van een vragenlijst stelt u vast hoe uw straat ‘scoort’ op 6 aspecten van kindvriendelijkheid. De brochure met vragenlijst kunt u hier downloaden. Vervolgens kunt u op grond hiervan samen met uw gemeente werken aan verbetering. Lukt dat nog niet, dan kan u er altijd voor kiezen om af en toe speelstraat te zijn.


Methode en brochure zijn in het kader van het project Childstreet ontwikkeld en uitgegeven door Veilig Verkeer Nederland (VVN). 

Hoe kindvriendelijk is uw straat?

Wilt u meer weten over kindvriendelijke straten?

Het naslagwerk Childstreet2009 (download, 9 MB) bevat veel achtergrondinformatie.

De publicatie Childstreet2009 is door het KpVV aangeboden aan alle gemeenten in Nederland
(aan de wethouder en aan de afdeling verkeer).
De publicatie is ook te koop, bijvoorbeeld bij VVN of bij Urban.nl.

Naslagwerk

Het Delfts manifest kunt u downloaden vanaf de basispagina Bewoners.

Manifest

Het bovenstaande is gebaseerd op de internationale conferentie Childstreet2005.
In 2007 verscheen als vervolg "Spelen op Straat" (tussenrapport voor het stadsgewest Haaglanden), met onder meer uitgebreide informatie over de Straatspeeldag en een aanzet tot een typologie van kindvriendelijke straten.

Als u het boek Childstreet2009 bezit, heeft u toegang tot alle informatie. Het boek bevat namelijk een DVD met alle producten die in de periode 2005-2009 zijn ontwikkeld plus allerlei achtergrondinformatie.

Voorgeschiedenis